Montessori módszer

Módszer-egyediség

Csendjáték – csendkör

A csendjáték a Montessori pedagógia sajátja. Lényege a csend átélése, a befelé figyelés, a belső nyugalom létrehozása. Ezzel kezdődik a napunk, a gyermekek lecsendesülnek, a zene hatására automatikusan egy koncentráltabb, figyelmesebb magatartást követnek. Ilyenkor beszéljük meg az aktuális dolgokat, a napot, a hónapot, az évszakot, ünnepeket, eseményeket, kinek milyen elmesélni valója van. Ezután elkezdődik a napi tevékenységünk.

Montessori a mindennapi élet gyakorlatai közé sorolja a csendleckét, de összetett fejlesztő hatása révén az érzékszervek és a mozgás fejlődését is hatékonyan elősegíti.

Ez a része a napnak játékos feladatokat foglal magában, a csend megélésén keresztül. A kezdetét mindig a pedagógus jelzi, többnyire halk zeneszóval. A gyerekek a legkisebb zörej nélkül, nyugodt, kiegyensúlyozott mozdulatokkal ülnek körbe. Az óvónő személyes példájával, valamint mimika és szemkontaktus igénybevételével irányítja a folyamatot. A gyerekek apró feladatokat hajtanak végre az egyensúly megtartásának fejlesztésével.

Egyik lábukat a másik elé helyezve lépegetnek a leragasztott vonalon. Nehezítésképpen visznek csengőt, gyöngyöt, kockát, vízzel teli poharat, gyertyát stb. a csend megőrzésével együtt.

Csendjáték – csendkör

A csendjáték a Montessori pedagógia sajátja. Lényege a csend átélése, a befelé figyelés, a belső nyugalom létrehozása. Ezzel kezdődik a napunk, a gyermekek lecsendesülnek, a zene hatására automatikusan egy koncentráltabb, figyelmesebb magatartást követnek. Ilyenkor beszéljük meg az aktuális dolgokat, a napot, a hónapot, az évszakot, ünnepeket, eseményeket, kinek milyen elmesélni valója van. Ezután elkezdődik a napi tevékenységünk.

Montessori a mindennapi élet gyakorlatai közé sorolja a csendleckét, de összetett fejlesztő hatása révén az érzékszervek és a mozgás fejlődését is hatékonyan elősegíti.

Ez a része a napnak játékos feladatokat foglal magában, a csend megélésén keresztül. A kezdetét mindig a pedagógus jelzi, többnyire halk zeneszóval. A gyerekek a legkisebb zörej nélkül, nyugodt, kiegyensúlyozott mozdulatokkal ülnek körbe. Az óvónő személyes példájával, valamint mimika és szemkontaktus igénybevételével irányítja a folyamatot. A gyerekek apró feladatokat hajtanak végre az egyensúly megtartásának fejlesztésével.

Egyik lábukat a másik elé helyezve lépegetnek a leragasztott vonalon. Nehezítésképpen visznek csengőt, gyöngyöt, kockát, vízzel teli poharat, gyertyát stb. a csend megőrzésével együtt.

Kontroll

Akkor végzi jól a feladatát, ha nem szólal meg a csengő, a tárgyat nem ejti el, illetve nem billen le a vonalról.

A gyerekek miután játékként élik meg a feladatokat, megtanulnak uralkodni önmagukon, mozgásigényükön, kialakul önfegyelmük, társaik iránti tiszteletük, mozgásuk egyre harmonikusabb lesz.
A csendgyakorlat megvalósításának egy másik formája, a csend megfigyelése becsukott szemmel.

A gyerekek megértik, hogy nincs teljes csend, hiszen a környezetükben mindig hallható olyan hang vagy zörej, mely a mindennapi életben körülveszi őket, azonban önmaguk csendje szükséges ahhoz, hogy mindezt felfedezzék, meghallják.

„Egy csoport, újonnan jött gyerektől nem lehet jó „csendgyakorlatot” elvárni. Még ha akarják is, akkor sincs meg az a képességük, hogy tartós mozdulatlansággal „hallgatást” teremtsenek. Ezek a gyakorlatok valóban a szellemnek a test felett aratott győzelmét, egy dicsőséget érnek el.” (Maria Montessori)

Kontroll

Akkor végzi jól a feladatát, ha nem szólal meg a csengő, a tárgyat nem ejti el, illetve nem billen le a vonalról.

A gyerekek miután játékként élik meg a feladatokat, megtanulnak uralkodni önmagukon, mozgásigényükön, kialakul önfegyelmük, társaik iránti tiszteletük, mozgásuk egyre harmonikusabb lesz.
A csendgyakorlat megvalósításának egy másik formája, a csend megfigyelése becsukott szemmel.

A gyerekek megértik, hogy nincs teljes csend, hiszen a környezetükben mindig hallható olyan hang vagy zörej, mely a mindennapi életben körülveszi őket, azonban önmaguk csendje szükséges ahhoz, hogy mindezt felfedezzék, meghallják.

„Egy csoport, újonnan jött gyerektől nem lehet jó „csendgyakorlatot” elvárni. Még ha akarják is, akkor sincs meg az a képességük, hogy tartós mozdulatlansággal „hallgatást” teremtsenek. Ezek a gyakorlatok valóban a szellemnek a test felett aratott győzelmét, egy dicsőséget érnek el.” (Maria Montessori)

Önellenőrzés

A gyermekek a Montessori eszközök használata során képessé válnak saját tevékenységüket ellenőrizni, így a hibáikat is képesek azonnal korrigálni. Ezáltal biztosabbá válnak önmaguk képességei, tudása terén.

A Montessori eszközök mindegyike egy megoldandó problémát tartalmaz, egyúttal magába foglalja a hibalehetőség ellenőrzését is. Az eszközök egymásra épülnek, használatukkal a gyermekek rengeteg értékes tapasztalatot szereznek.

Önellenőrzés

A gyermekek a Montessori eszközök használata során képessé válnak saját tevékenységüket ellenőrizni, így a hibáikat is képesek azonnal korrigálni. Ezáltal biztosabbá válnak önmaguk képességei, tudása terén.

A Montessori eszközök mindegyike egy megoldandó problémát tartalmaz, egyúttal magába foglalja a hibalehetőség ellenőrzését is. Az eszközök egymásra épülnek, használatukkal a gyermekek rengeteg értékes tapasztalatot szereznek.

A ‘Kis szőnyeg’

A gyermek a kiválasztott Montessori játékot egy üres kisszőnyegre teszi le. Ez az ő területe, ezzel jelzi, hogy most valamit tevékenykedni fog, így a többiek kikerülik, nem zavarják. Ha szeretné hívhat oda társat, de ha úgy szeretné, akkor egyedül játszhat a Montessori játékokkal.

A szőnyegen balról jobbra és fentről lefelé haladva tevékenykedünk ezzel is elősegítve az iskolai feladatok az olvasás és a matematikai feladatok megoldását.

A játék végén a gyermek összetekeri a kis szőnyeget és visszahelyezi a tartóba, hogy mások is tudják használni.

A ‘Kis szőnyeg’

A gyermek a kiválasztott Montessori játékot egy üres kisszőnyegre teszi le. Ez az ő területe, ezzel jelzi, hogy most valamit tevékenykedni fog, így a többiek kikerülik, nem zavarják. Ha szeretné hívhat oda társat, de ha úgy szeretné, akkor egyedül játszhat a Montessori játékokkal.

A szőnyegen balról jobbra és fentről lefelé haladva tevékenykedünk ezzel is elősegítve az iskolai feladatok az olvasás és a matematikai feladatok megoldását.

A játék végén a gyermek összetekeri a kis szőnyeget és visszahelyezi a tartóba, hogy mások is tudják használni.