Montessori módszer

Módszer-egyediség

Kozmikus nevelés

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.” Maria Montessori

Maria Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője a természet, a növények, az állatok létének tiszteletére, szeretetére, és megóvására nevelés. A megismerésben alapelv a rengeteg gyakorlati tapasztalás és a konkrét élmények nyújtása. Minden egyes új ismeretanyag bevezetése a kísérletekkel, a gyakorlati tapasztalatokkal kezdődik. Ezekből a konkrét élményekből kiindulva fokozatosan jutnak el a gyerekek az absztrakt fogalomalkotásig.

Maria Montessori tanításának lényeges eleme, hogy kihangsúlyozza az ember fontosságát a világban. Feladatunk kialakítani, megalapozni a más emberek, kultúrák, szokások elismerését, tiszteletét, szeretetét, a tolerancia kialakítását, a másság elfogadását.

Területei:
– földrajzi, természetrajzi, biológiai, társadalmi ismereteket megalapozó eszközök, „ …melyek a gyerekek szabad tevékenységének maximális figyelembevételével, a gyerekek belső igényének megfelelő biztosításával, az Ember és a természeti környezetünk szeretetére nevel” (Maria Montessori)

Mária Montessori megfigyelte, hogy az óvodás gyermek érzékeny periódusában a természet megismerésére is fokozott érdeklődést mutatnak.

Az óvodában csak nagyon kis lépésekben lehet előre haladni, és odafigyelve kell a gyermekek érzékeny periódusára reagálni, hogy csak annyi ismeretet nyújtsunk, amennyit meg tud érteni. Így egyéni érdeklődésük szerint különböző területeken különböző mélységben ismerkednek meg a természettel és annak védelmével.

A Montessori nevelési módszerű óvódákban alapvető „eszköz” a saját veteményes kert – növények ültetése, gondozása, a gyümölcsök-zöldségek megismerése és szeretete. Lehetőséget biztosítunk állatokkal való találkozásra, az ember-állat kapcsolat fejlesztésére, a természet és a természeti jelenségek megismerésére.

Kontroll

Akkor végzi jól a feladatát, ha nem szólal meg a csengő, a tárgyat nem ejti el, illetve nem billen le a vonalról.

A gyerekek miután játékként élik meg a feladatokat, megtanulnak uralkodni önmagukon, mozgásigényükön, kialakul önfegyelmük, társaik iránti tiszteletük, mozgásuk egyre harmonikusabb lesz.
A csendgyakorlat megvalósításának egy másik formája, a csend megfigyelése becsukott szemmel.

A gyerekek megértik, hogy nincs teljes csend, hiszen a környezetükben mindig hallható olyan hang vagy zörej, mely a mindennapi életben körülveszi őket, azonban önmaguk csendje szükséges ahhoz, hogy mindezt felfedezzék, meghallják.

„Egy csoport, újonnan jött gyerektől nem lehet jó „csendgyakorlatot” elvárni. Még ha akarják is, akkor sincs meg az a képességük, hogy tartós mozdulatlansággal „hallgatást” teremtsenek. Ezek a gyakorlatok valóban a szellemnek a test felett aratott győzelmét, egy dicsőséget érnek el.” (Maria Montessori)

Kontroll

Akkor végzi jól a feladatát, ha nem szólal meg a csengő, a tárgyat nem ejti el, illetve nem billen le a vonalról.

A gyerekek miután játékként élik meg a feladatokat, megtanulnak uralkodni önmagukon, mozgásigényükön, kialakul önfegyelmük, társaik iránti tiszteletük, mozgásuk egyre harmonikusabb lesz.
A csendgyakorlat megvalósításának egy másik formája, a csend megfigyelése becsukott szemmel.

A gyerekek megértik, hogy nincs teljes csend, hiszen a környezetükben mindig hallható olyan hang vagy zörej, mely a mindennapi életben körülveszi őket, azonban önmaguk csendje szükséges ahhoz, hogy mindezt felfedezzék, meghallják.

„Egy csoport, újonnan jött gyerektől nem lehet jó „csendgyakorlatot” elvárni. Még ha akarják is, akkor sincs meg az a képességük, hogy tartós mozdulatlansággal „hallgatást” teremtsenek. Ezek a gyakorlatok valóban a szellemnek a test felett aratott győzelmét, egy dicsőséget érnek el.” (Maria Montessori)

A ‘Kis szőnyeg’

A gyermek a kiválasztott Montessori játékot egy üres kisszőnyegre teszi le. Ez az ő területe, ezzel jelzi, hogy most valamit tevékenykedni fog, így a többiek kikerülik, nem zavarják. Ha szeretné hívhat oda társat, de ha úgy szeretné, akkor egyedül játszhat a Montessori játékokkal.

A szőnyegen balról jobbra és fentről lefelé haladva tevékenykedünk ezzel is elősegítve az iskolai feladatok az olvasás és a matematikai feladatok megoldását.

A játék végén a gyermek összetekeri a kis szőnyeget és visszahelyezi a tartóba, hogy mások is tudják használni.